Elfský jazyk

17. února 2014 v 18:31 | Thea


Pozdravy - Elfský překlad

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání dvou lidí) - Elen síla lúmenn' omentielvo
Dobrý/-é (den / ráno / večer) - Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva! - Aiya!
Bylo to příliš dávno - Né yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit - Órenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé) - Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí) - Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te! - Mantúlië!
Přátelé! - Nildor! / Nildi!Rozloučení - Elfský překlad

Dobré větry - Márë súli
Sbohem - Namárië
Nashledanou / Sbohem, do příštího setkání - Namárië, tenn' enomentielva
Uvidíme se... - Tenn' enomentielva
Mnoho pozdravů - Rimbë ayali
Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc) - Mára (rë / undómë / lómë)
Úspěšný lov - Alarwa raimë
Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnou - Nai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar
Nechť se vítr opře do vašich plachet - Nai súlë súyuva lannilyannar
Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zad - Nai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna
Ať jsou tvé cesty zelené a zlaté - Nai tielyer nauvar laiquë ar laurië
Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatří - Órenya nainuva tenn' encenuva le
Sladkou vodu a lehký smích do našeho příštího setkání - Lissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma (enomentielva - mezi dvěma lidmi)
Do příštího setkání - Tenn' ento omentuva le
Až na potom - Tenn' entoPoklony - Elfský překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťasten - Oi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečník - Nályë taura ohtar
Jsi zručný lučištník - Nályë curu quingaro
Jsi krásný/-á - Nályë vanima
Dobře jsi udělal/-a - Carnelyë máravë
Tvá krása jasně září - Vanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lví - Indolya ná ve rávaUrážky - Elfský překlad

Zbabělý(-í) pse (psi) - Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel) - Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel) - Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka) - Auta miquva orco
Nenávidím tě - Tevinyë le
Naslouchej mému smíchu - Lasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusy - Úvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba) - Yondo lócion
Jsi otrokem své představivosti - Nályë mól nausëlyo
Hnusíš se mi - Le feuya nin
Jsi škaredý - Nályë úvanima
Tvá hlava je prázdná - Cárelya ná rontaObecné otázky - Elfský překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo? - Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)? - Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)? - Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)? - Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi? - Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)? - Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)? - Vestalyë?
Mluvíš elfsky? - Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat? - Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)? - Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)? - Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho? - Manen andave?
Jak? - Manen?
Dlouhá cesta? - Anda tië?
Půjdeme (na lov)? - Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno? - Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš? - Ma tánalyë?
Co jsi říkal? - Ma quentelyë?
Co (za to) chceš? - Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal? - Ma tannelyë?
Co je to? - Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle? - Ma ná sinat?
Co? - Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)? - Malúmë autalyë?
Kdy? - Malúmë?
Odkud jsi (jste)? - Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)? - Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)? - Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)? - Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme? - Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo? - Mallo túles?
Kde je sraz? - Massë ná omentië?
Kde? - Massë?
Který? - Ma?
Kdo je vůdce? - Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)? - Ma (ná / né) ta?
Kdo? - Man?

Obecná zvolání - Elfský překlad

Ah! Ach! - Ai!
Hle! Sláva! - Aiya!
Konečně! - Yallumë!
Hle, hory mého domova! - Aiya, oronti márinyo!
Den přišel! - Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel! - Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí! - Auta i lómë!
Den zas přijde! - Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách! - Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!) - Yé!
Ano! - Tancavë!
Ne! - Lau!
Děkuji! Díky! - Hanta!
Děkuji mnohokrát! - Hanta rimbevë!
Je to past! - Ta ná neuma!
Podívej(-te)! - Ela!
Teď! - Sí!
Ó! - A!
Jdi (Jděte) pro to! - Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)! - Tapa (ta)!
To bolí! - Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže - Nai árë laireo caltuva falassinnarObecné příkazy - Elfský překlad

Slyš! Poslouchej! - Lasta!
Nedělej to! - Ava cárë!
Stůj! Přestaň! - Hauta!
Otevři (se)! - Panta!
Á! Našel jsem (to)! - Yé! Utúvienye(s)!
Chvála! - Laita!
Buď(-te) potichu (zticha) - Nai quildë
Zůstaneme zde - Maruvalmë sinomë
Pojď(-te) sem - Tula sinomë
Jdi (Jděte) - Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni - Tula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je) - Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strach - Ava aista
Chraň(-te) je - Varna te
Pronásleduj(-te) (je / to) - Roita (te / ta)
Dej(-te) mi to - Anta ta nin
Jdi (Jděte) pryč - Auta
Zmiz (-te) - Heca
Následuj(-te) mě - Hilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou) - Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te) - Alaca
Zabij(-te) (to / ho) - Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor! - Tira!
Nauč se svá kouzla (zde) - Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tady - Quila sinome
Vezmi (Vezměte) si to - Mapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověst - Nyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi první - Linna yestaElfský překlad

Já nemluvím quenijsky - Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny) - Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání - Nés írenya
Až (tady) skončím/-e - Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost - Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod - Tullë
Hodně štěstí - Host' alassë
Vem(-te) místo - Hara sinomë
Podrž mi to - Mapa sina nin
Jdu do postele (spát) - Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci - Lá merenyes
Mám žízeň - Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem - Nányë lendur
Nemám zájem - Umin tira
Našel jsem to - Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad) - Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě - Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato - Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy - Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás) - Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel! - Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát) - Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci - Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první - Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit - Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu) - Merenyë (limpë / miruvórë)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama