Elfský jazyk

17. února 2014 v 18:31 | Thea


Pozdravy - Elfský překlad

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání dvou lidí) - Elen síla lúmenn' omentielvo
Dobrý/-é (den / ráno / večer) - Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva! - Aiya!
Bylo to příliš dávno - Né yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit - Órenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé) - Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí) - Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te! - Mantúlië!
Přátelé! - Nildor! / Nildi!Rozloučení - Elfský překlad

Dobré větry - Márë súli
Sbohem - Namárië
Nashledanou / Sbohem, do příštího setkání - Namárië, tenn' enomentielva
Uvidíme se... - Tenn' enomentielva
Mnoho pozdravů - Rimbë ayali
Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc) - Mára (rë / undómë / lómë)
Úspěšný lov - Alarwa raimë
Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnou - Nai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar
Nechť se vítr opře do vašich plachet - Nai súlë súyuva lannilyannar
Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zad - Nai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna
Ať jsou tvé cesty zelené a zlaté - Nai tielyer nauvar laiquë ar laurië
Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatří - Órenya nainuva tenn' encenuva le
Sladkou vodu a lehký smích do našeho příštího setkání - Lissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma (enomentielva - mezi dvěma lidmi)
Do příštího setkání - Tenn' ento omentuva le
Až na potom - Tenn' entoPoklony - Elfský překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťasten - Oi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečník - Nályë taura ohtar
Jsi zručný lučištník - Nályë curu quingaro
Jsi krásný/-á - Nályë vanima
Dobře jsi udělal/-a - Carnelyë máravë
Tvá krása jasně září - Vanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lví - Indolya ná ve rávaUrážky - Elfský překlad

Zbabělý(-í) pse (psi) - Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel) - Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel) - Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka) - Auta miquva orco
Nenávidím tě - Tevinyë le
Naslouchej mému smíchu - Lasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusy - Úvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba) - Yondo lócion
Jsi otrokem své představivosti - Nályë mól nausëlyo
Hnusíš se mi - Le feuya nin
Jsi škaredý - Nályë úvanima
Tvá hlava je prázdná - Cárelya ná rontaObecné otázky - Elfský překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo? - Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)? - Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)? - Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)? - Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi? - Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)? - Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)? - Vestalyë?
Mluvíš elfsky? - Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat? - Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)? - Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)? - Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho? - Manen andave?
Jak? - Manen?
Dlouhá cesta? - Anda tië?
Půjdeme (na lov)? - Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno? - Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš? - Ma tánalyë?
Co jsi říkal? - Ma quentelyë?
Co (za to) chceš? - Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal? - Ma tannelyë?
Co je to? - Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle? - Ma ná sinat?
Co? - Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)? - Malúmë autalyë?
Kdy? - Malúmë?
Odkud jsi (jste)? - Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)? - Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)? - Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)? - Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme? - Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo? - Mallo túles?
Kde je sraz? - Massë ná omentië?
Kde? - Massë?
Který? - Ma?
Kdo je vůdce? - Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)? - Ma (ná / né) ta?
Kdo? - Man?

Obecná zvolání - Elfský překlad

Ah! Ach! - Ai!
Hle! Sláva! - Aiya!
Konečně! - Yallumë!
Hle, hory mého domova! - Aiya, oronti márinyo!
Den přišel! - Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel! - Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí! - Auta i lómë!
Den zas přijde! - Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách! - Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!) - Yé!
Ano! - Tancavë!
Ne! - Lau!
Děkuji! Díky! - Hanta!
Děkuji mnohokrát! - Hanta rimbevë!
Je to past! - Ta ná neuma!
Podívej(-te)! - Ela!
Teď! - Sí!
Ó! - A!
Jdi (Jděte) pro to! - Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)! - Tapa (ta)!
To bolí! - Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže - Nai árë laireo caltuva falassinnarObecné příkazy - Elfský překlad

Slyš! Poslouchej! - Lasta!
Nedělej to! - Ava cárë!
Stůj! Přestaň! - Hauta!
Otevři (se)! - Panta!
Á! Našel jsem (to)! - Yé! Utúvienye(s)!
Chvála! - Laita!
Buď(-te) potichu (zticha) - Nai quildë
Zůstaneme zde - Maruvalmë sinomë
Pojď(-te) sem - Tula sinomë
Jdi (Jděte) - Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni - Tula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je) - Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strach - Ava aista
Chraň(-te) je - Varna te
Pronásleduj(-te) (je / to) - Roita (te / ta)
Dej(-te) mi to - Anta ta nin
Jdi (Jděte) pryč - Auta
Zmiz (-te) - Heca
Následuj(-te) mě - Hilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou) - Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te) - Alaca
Zabij(-te) (to / ho) - Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor! - Tira!
Nauč se svá kouzla (zde) - Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tady - Quila sinome
Vezmi (Vezměte) si to - Mapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověst - Nyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi první - Linna yestaElfský překlad

Já nemluvím quenijsky - Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny) - Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání - Nés írenya
Až (tady) skončím/-e - Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost - Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod - Tullë
Hodně štěstí - Host' alassë
Vem(-te) místo - Hara sinomë
Podrž mi to - Mapa sina nin
Jdu do postele (spát) - Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci - Lá merenyes
Mám žízeň - Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem - Nányë lendur
Nemám zájem - Umin tira
Našel jsem to - Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad) - Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě - Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato - Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy - Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás) - Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel! - Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát) - Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci - Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první - Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit - Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu) - Merenyë (limpë / miruvórë)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 AlbertPausa AlbertPausa | E-mail | Web | 7. června 2018 v 0:16 | Reagovat

The men's prostate is central to the part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is located just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, in most cases really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.

Prostate infection, also referred to as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years. Infections with the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of varieties of prostate infection. It is due to bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of the particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections via other regions in the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal from the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to establish what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some of the actions and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for health and wellness and it will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations each week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat steak without excess. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef every week will increase the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most critical measure to take to make sure a wholesome prostate is usually to select regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you ought to opt for prostate examination at least a year.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama