Elfský jazyk

17. února 2014 v 18:31 | Thea


Pozdravy - Elfský překlad

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání dvou lidí) - Elen síla lúmenn' omentielvo
Dobrý/-é (den / ráno / večer) - Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva! - Aiya!
Bylo to příliš dávno - Né yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit - Órenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé) - Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí) - Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te! - Mantúlië!
Přátelé! - Nildor! / Nildi!Rozloučení - Elfský překlad

Dobré větry - Márë súli
Sbohem - Namárië
Nashledanou / Sbohem, do příštího setkání - Namárië, tenn' enomentielva
Uvidíme se... - Tenn' enomentielva
Mnoho pozdravů - Rimbë ayali
Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc) - Mára (rë / undómë / lómë)
Úspěšný lov - Alarwa raimë
Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnou - Nai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar
Nechť se vítr opře do vašich plachet - Nai súlë súyuva lannilyannar
Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zad - Nai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna
Ať jsou tvé cesty zelené a zlaté - Nai tielyer nauvar laiquë ar laurië
Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatří - Órenya nainuva tenn' encenuva le
Sladkou vodu a lehký smích do našeho příštího setkání - Lissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma (enomentielva - mezi dvěma lidmi)
Do příštího setkání - Tenn' ento omentuva le
Až na potom - Tenn' entoPoklony - Elfský překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťasten - Oi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečník - Nályë taura ohtar
Jsi zručný lučištník - Nályë curu quingaro
Jsi krásný/-á - Nályë vanima
Dobře jsi udělal/-a - Carnelyë máravë
Tvá krása jasně září - Vanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lví - Indolya ná ve rávaUrážky - Elfský překlad

Zbabělý(-í) pse (psi) - Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel) - Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel) - Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka) - Auta miquva orco
Nenávidím tě - Tevinyë le
Naslouchej mému smíchu - Lasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusy - Úvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba) - Yondo lócion
Jsi otrokem své představivosti - Nályë mól nausëlyo
Hnusíš se mi - Le feuya nin
Jsi škaredý - Nályë úvanima
Tvá hlava je prázdná - Cárelya ná rontaObecné otázky - Elfský překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo? - Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)? - Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)? - Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)? - Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi? - Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)? - Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)? - Vestalyë?
Mluvíš elfsky? - Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat? - Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)? - Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)? - Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho? - Manen andave?
Jak? - Manen?
Dlouhá cesta? - Anda tië?
Půjdeme (na lov)? - Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno? - Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš? - Ma tánalyë?
Co jsi říkal? - Ma quentelyë?
Co (za to) chceš? - Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal? - Ma tannelyë?
Co je to? - Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle? - Ma ná sinat?
Co? - Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)? - Malúmë autalyë?
Kdy? - Malúmë?
Odkud jsi (jste)? - Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)? - Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)? - Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)? - Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme? - Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo? - Mallo túles?
Kde je sraz? - Massë ná omentië?
Kde? - Massë?
Který? - Ma?
Kdo je vůdce? - Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)? - Ma (ná / né) ta?
Kdo? - Man?

Obecná zvolání - Elfský překlad

Ah! Ach! - Ai!
Hle! Sláva! - Aiya!
Konečně! - Yallumë!
Hle, hory mého domova! - Aiya, oronti márinyo!
Den přišel! - Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel! - Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí! - Auta i lómë!
Den zas přijde! - Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách! - Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!) - Yé!
Ano! - Tancavë!
Ne! - Lau!
Děkuji! Díky! - Hanta!
Děkuji mnohokrát! - Hanta rimbevë!
Je to past! - Ta ná neuma!
Podívej(-te)! - Ela!
Teď! - Sí!
Ó! - A!
Jdi (Jděte) pro to! - Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)! - Tapa (ta)!
To bolí! - Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže - Nai árë laireo caltuva falassinnarObecné příkazy - Elfský překlad

Slyš! Poslouchej! - Lasta!
Nedělej to! - Ava cárë!
Stůj! Přestaň! - Hauta!
Otevři (se)! - Panta!
Á! Našel jsem (to)! - Yé! Utúvienye(s)!
Chvála! - Laita!
Buď(-te) potichu (zticha) - Nai quildë
Zůstaneme zde - Maruvalmë sinomë
Pojď(-te) sem - Tula sinomë
Jdi (Jděte) - Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni - Tula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je) - Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strach - Ava aista
Chraň(-te) je - Varna te
Pronásleduj(-te) (je / to) - Roita (te / ta)
Dej(-te) mi to - Anta ta nin
Jdi (Jděte) pryč - Auta
Zmiz (-te) - Heca
Následuj(-te) mě - Hilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou) - Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te) - Alaca
Zabij(-te) (to / ho) - Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor! - Tira!
Nauč se svá kouzla (zde) - Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tady - Quila sinome
Vezmi (Vezměte) si to - Mapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověst - Nyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi první - Linna yestaElfský překlad

Já nemluvím quenijsky - Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny) - Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání - Nés írenya
Až (tady) skončím/-e - Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost - Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod - Tullë
Hodně štěstí - Host' alassë
Vem(-te) místo - Hara sinomë
Podrž mi to - Mapa sina nin
Jdu do postele (spát) - Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci - Lá merenyes
Mám žízeň - Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem - Nányë lendur
Nemám zájem - Umin tira
Našel jsem to - Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad) - Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě - Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato - Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy - Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás) - Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel! - Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát) - Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci - Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první - Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit - Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu) - Merenyë (limpë / miruvórë)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (139)
Zobrazit starší komentáře

101 shale.larosh shale.larosh | E-mail | Web | 18. listopadu 2018 v 18:35 | Reagovat

Мечтаете жить у моря? Решение – это жилой комплекс «Шале Ла Рош» расположенный в экологически чистом поселке Крыма – Гурзуфе. 600 метров до моря, закрытая территория. Квартиры от 2,5 миллионов рублей с пропиской! Ипотека. http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

102 Duaneprerb Duaneprerb | E-mail | 19. listopadu 2018 v 9:54 | Reagovat

PTHC LARGEST BIB LOLITA CONFEDERACY CLIPS :

sss.unoforum.pro/?0-0

vvv.unoforum.pro/?0-0

103 RobertOxild RobertOxild | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 5:08 | Reagovat

台北市-萬華 禾云室內設計 台北城市工

http://interior-plan.com/

104 alexanderhk4 alexanderhk4 | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 7:31 | Reagovat

My new page

http://reina.project.hotblognetwork.com/?post-jazmine

1 day trial porn site krystal steal porn star having se ipod touch free porn trailers porn videos free porn and free and email

105 VikaDab VikaDab | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 16:39 | Reagovat

Как и где заказать и купить эксклюзивный видеообучающий тренинг всего за 1 доллар? Большинство премиальных обучающих курсов имеют чрезвычайно высокую итоговую стоимость для рядового "гражданина" эксклюзивной страны Интернетия ( от 2000 руб и до 100 000 рублей и выше). Исходя из этих оснований, постоянно актуальным был вопрос- где разрешается загрузить без оплаты либо практически без затрат, необходимый инфокурс ? Имеются специальные сайты-складчины, где получится внести не очень большой взнос и потом ожидать довольно долго, когда-же тебе отправят подходящую информацию. Но есть безмерно приятный и быстрый метод : необыкновенный тест-драйв интересного обучающего курса за какой-то доллар. Всего-навсего за  доллар вы получите доступ практически к любому курсу, просматриваете его, а затем уже решаете- нужно ли его заказывать у автора. Я несомненно помогу вам сэкономить ваши деньги , время и нервы! Опробовать на вкус и цвет каждый видеообучающийинфокурс возможно на данном вебсайте: http://clc.to/PZLRrQ

Купить эксклюзивный видеообучающий курс
Заказать и приобрести ТОПовый видеообучающий инфокурс

курс стоимость обучения
обучающие курсы для женщин

106 carleneur16 carleneur16 | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 1:54 | Reagovat

After my altered devise

http://alma.netnet.xblognetwork.com/?entry-aliya

nudist beach voyuer porn videos stewardess porn photos free 90 s porn actress molest sex porn video girl mike wereski porn

107 Morrisriz Morrisriz | E-mail | 24. listopadu 2018 v 2:14 | Reagovat

Celluvation. Pre-Launch. New MLM project. Youth. Brain. Energy. Coffe. Sport. http://tkfl777.com

108 StivenSortnax StivenSortnax | E-mail | 24. listopadu 2018 v 2:24 | Reagovat

You made my day! Your post and the topic that I found on <a href="https://speedypaper.info">speedypaper</a> helped me to write an excellent essay I’ve got an A for.

109 biancayz60 biancayz60 | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 16:07 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://teen.porn.allproblog.com/?rocio

big bbw porn videos anal first teenage sex porn why do porn actors wear socks message hd porn xxx pornb milf video

110 Jessfab Jessfab | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 21:14 | Reagovat

Девчули, я Вам хотела посоветовать высокого качества аппаратный педикюр в Москве в ЗАО. Мне там очень понравилось как они у них там делают – результат меня обрадовал, мои стопы теперь самые самые.  Название салона Красиво их сайт  http://medystar.ru/

111 Jessfab Jessfab | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 9:30 | Reagovat

Девушки мои дорогие, хотела рассказать про отличного качества педикюр аппаратный в Москве в пл. Ленина. Мне очень сильно понравилось как они у них там делают – результат меня удивил, мои ножки теперь самые очаровательные.  Называются они Красиво их сайт  http://medystar.ru/

112 Nastyson Nastyson | E-mail | 26. listopadu 2018 v 22:22 | Reagovat

Всем Привет!:) <a href=http://www.youtube.com/watch?v=mAF3d5j9QYw>я тут нашла канал одной девочки на ютубе:) у ее ДЦП но не смотря на ето она сняла просто заворажующий клип!</a>

113 Mathonymax Mathonymax | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 0:49 | Reagovat
114 Shale Shale | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 2:17 | Reagovat

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

115 sherridp18 sherridp18 | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 11:22 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://max.porn.fetlifeblog.com/?dasia

passion family porn vedio wav sound porn movie deep stroke porn gay anima porn hardcore ebony porn pictures

116 Kirilldob Kirilldob | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 15:06 | Reagovat

Целый вечер познавал содержание интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил лучший ресурс. Гляньте: <a href=https://zaxvatu.net/3-lenta/>https://zaxvatu.net/3-lenta/</a> . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказался довольно оригинальным. Хорошего дня!

117 RaymondCrync RaymondCrync | E-mail | 2. prosince 2018 v 16:51 | Reagovat

Топ смартфонов с AliExpress, Которые пользуються большой популярностью в 2018 году.
К вашему вниманию 5 вариантов смартфонов на каждый день.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ipMTbp1Buvg - смотреть

118 KevinBlowl KevinBlowl | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 19:32 | Reagovat

Security Camera
<a href=http://securitycamera.pro/>Security Camera</a>

119 DarrellWeece DarrellWeece | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 19:37 | Reagovat

About TheRewardBoss Want to see how I receive more than enough details and miles to vacation for free? Read through this primary. Be one of several 10s of 10s of people who subscribe to obtain email updates When I post a completely new write-up.

From there, Amazon's nearby couriers will produce the items to you while in the delivery window you end up picking. For restaurant orders, Every single will be delivered within just a person hour of enough time your order was placed.

On the other hand, the app was intermittently gradual. Following I extra an item to my shopping list, a spinning wheel would routinely seem for thirty seconds or longer, protecting against me from incorporating or hunting for additional merchandise.

There's no phrase nevertheless on once the delivery support may possibly start off, as not every one of the restaurants connected to Olo have confirmed staying part of the deal, but the moment It is Formal there'll most likely be almost nothing any one can perform to convince you to face in an extended line at your favorite restaurant yet again.

“It’s quite unhelpful and inconvenient for that mainstream players,” suggests Neil Saunders of retail consultancy Conlumino. “Amazon is superb with the assistance aspect of matters and deliveries.

Users of the company’s membership system, Prime Now, will be able to get foods from around 350 Manhattan restaurants sent to their doorsteps in an hour, the corporation stated on Tuesday. In addition, it stated that it might broaden its meal delivery services to Dallas.

An Assessment of social media marketing reveals that some prospects have described their merchandise arriving at a velocity which competes with takeaway delivery. As an illustration, a single shopper noted that his merchandise arrived inside a blazing 18 minutes!

Courtesy of Kroger This really is all thanks to slightly help from some quite Highly developed technological innovation (a.k.a., robots). The robots purpose will be to form with the grocery products To make sure They are for the ideal prospects after which serious individuals will then Obtain them for every order. And crazier than that, Ocado will not likely share their robot techniques with almost every other U.S. merchants. Gasp!

"Whether you're looking to take pleasure in good Southern cooking or have a craving for a few Mediterranean cuisine, you no longer have to leave your own home or Place of work to take pleasure in some of the city's best local restaurants," Gus Lopez, typical manager of Amazon Restaurants, reported inside of a organized statement.

Turning the weekly grocery run right into a two-hour hold out about the sofa would seem like a fairly persuasive reason to acquire persons to toss down the $12.ninety nine regular or $99 yearly fee. And Landry mentioned The complete Foods delivery program is just getting started: “We’re going to have a large growth forward.”

This process is all the more crucial since the race is on for exact same-day as well as similar-hour delivery. Handful of other retailers have ventured into these speeds, as they're quite expensive. And number of count pretty so much on AI to manage costs whilst expanding.

But Prime Now negates the inconvenience of e-commerce by promising to provide your merchandise within two hours of ordering — with no included shipping and delivery cost.

The world’s most significant online retailer has long been steadily expanding Prime Now as it introduced the support in The big apple past year. It began rolling out in the united kingdom in June, charging buyers ?6.ninety nine for one-hour delivery.

Mainly because it’s technically cured fish, caviar has an honest shelf-life, even immediately after it’s opened. Retail outlet it while in the coldest portion within your fridge, as near to the freezer as possible, and it should keep clean for around a month.

<a href=>https://www.facebook.com/groups/983738078446110/</a>

<a href=https://yadi.sk/i/DqNgNXt9l1CVcQ>price</a>

120 aduct aduct | E-mail | 4. prosince 2018 v 20:47 | Reagovat

Добрый день!
Новый уникальный проект для заработка на инвестировании
ГАРАНТИЯ BLOCKCHAIN!Всё прозрачно и проверенно аудиторами!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UfJEjfy1v8s>Результаты аудита смарт контракта-СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА ЮТУБЕ</a>

<a href=http://ivpages.net/show/4965/>Посмотреть подробный обзор!</a>

121 ShermanInark ShermanInark | E-mail | Web | Středa v 0:26 | Reagovat

You are presumably wondering how can mellow domestic entertain a man?! We partake of something to portray you! The <a href=http://www.maturesex.mobi/smutty/>smutty mature</a>
is all here that - filled with tons of ready porn scenes subject to to replication your desire.

122 dawndw11 dawndw11 | E-mail | Web | Středa v 1:32 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://sexy.lesbians.fetlifeblog.com/?annette

alice comic porn porn movie sites adult asain porn web cam sp fine porn dirty house wife porn

123 Nathanrak Nathanrak | E-mail | Web | Středa v 20:33 | Reagovat

Eurobabe Victoria Rose pounded for cash
<a href=https://bigtitsporntrends.com/to/251380-hentai_babe_gets_fucked>Hentai babe gets fucked</a>
Wild College Girls In Action
Breite Moese und dicke Melonen
<a href=https://bigtitsporntrends.com/to/16467-madelyn_marie_showing_her_body>Madelyn Marie showing her body</a>
Sexy angels strapon playing
Sienna Sweet gave dude a nice footjob until he cums his load
Karina White and Pepper Kester eat each other out

124 keithwi1 keithwi1 | E-mail | Web | Středa v 20:53 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://latina.lesbian.bloglag.com/?jamya

xxx porn sex video free sexy blonde porn videos scottish red haired porn stars christian softcore porn movies young painful anal porn

125 sherripu3 sherripu3 | E-mail | Web | Čtvrtek v 3:26 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://gay.porn.pics.bestsexyblog.com/?katherine

muscula black porn women minage porn star free porn closeup beautiful female faces porn free porn online niggas white booty

126 Edwardcenty Edwardcenty | E-mail | Čtvrtek v 11:00 | Reagovat

Sexy brunette teen eating pussy
Three sexy college teen girls amazing groupsex outdoors
<a href=https://blackporntrends.com/movies/latina+in+high+heels/>latina in high heels</a>
Deep dp makes immodest euro wench cum many times
Group sex with the girl on a Hawaiian party
<a href=https://blackporntrends.com/too/8657/having+sex+with+her+wife+on+camera/>Having sex with her wife, on camera</a>
Naughty asian gets her twat expended by 2 fellows
Pretty teen and big boobs stepmom make out and have 3way sex
Emily Austin gonna have sex with black man

127 sergeya1996000 sergeya1996000 | E-mail | Web | Sobota v 0:34 | Reagovat

https://docapple.ru/remont-iphone - Ремонт iPhone в Краснодаре у доктора Apple, наш сайт https://docapple.ru

128 aduct aduct | E-mail | Sobota v 14:51 | Reagovat

Добрый день!
Новый уникальный проект для заработка на инвестировании
ГАРАНТИЯ BLOCKCHAIN!Всё прозрачно и проверенно аудиторами!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UfJEjfy1v8s>Результаты аудита смарт контракта-СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА ЮТУБЕ</a>

<a href=http://ivpages.net/show/4965/>Посмотреть подробный обзор!</a>

129 Olegmeaxy Olegmeaxy | E-mail | Web | Sobota v 16:49 | Reagovat

Целый вечер изучал данные интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил крутой вебсайт. Гляньте: <a href=http://winvulcan.ru/kak-vyigrat-v-kazino-vulkan-100-000-rublej-za-7-dnej/>казино вулкан рабочее</a> . Для нас этот вебсайт показался весьма нужным. Пока!

130 aduct aduct | E-mail | Sobota v 17:08 | Reagovat

Здравствуйте Всем!
Инвестирование в криптовалюту-доходно!
Минимальная сумма входа всего 0.01 ETH!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UfJEjfy1v8s>Результаты аудита смарт контракта-СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА ЮТУБЕ</a>
<a href=http://ivpages.net/show/4965/>Смотреть обзор проекта!</a>

131 SvetlanaMos SvetlanaMos | E-mail | Web | Sobota v 21:10 | Reagovat

Дешево дипломная работа на заказ  - https://yandex.ru/collections/card/5b296c8d467d082e5c1f08ae/  

GNtIuxZaew

132 marcyl16 marcyl16 | E-mail | Web | Neděle v 12:42 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://free.hard.porn.fetlifeblog.com/?maia

free gay porn video no gimmick slepping porn video free teen stepdad porn videos porn videos free british mature how do you stop watching porn

133 aduct aduct | E-mail | Neděle v 17:20 | Reagovat

Доброго времени суток!
Инвестирование в криптовалюту-доходно!
Доступно каждому!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=UfJEjfy1v8s>Результаты аудита смарт контракта-СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА ЮТУБЕ</a>

<a href=http://ivpages.net/show/4965/>Посмотреть подробный обзор!</a>

134 ElmerPaist ElmerPaist | E-mail | Web | Včera v 15:39 | Reagovat

We tend to write this <a href="http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/">http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/</a> for your organization

135 SVSUnsato SVSUnsato | E-mail | Web | Včera v 16:01 | Reagovat

Большая часть из скважин после выполнения восстановительного комплекса мероприятий смогут быть снова введены в применение. Тем более что стоимость объекта подобных работ в 10 раз ниже стоимости самих сооружений.
Гарантировано повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30% от существующего на момент старта дел.

В восьмидесяти процентов случаях скважины восстанавливаются до первичных данных при включении в текущую эксплуатацию скважины, это по праву считается альтернативой бурения новой скважины.

Мы корпорация по Очистке водяных емкостей и Очистке водозаборных скважин предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным компаниям.

Спецводсервис : <a href=https://svs-samara.ru/skvazhiny/burenie-skvazhin-na-vodu-pod-kljuch/>бурение скважин на воду переносной установкой</a>

136 Thetuenty Thetuenty | E-mail | Web | Dnes v 3:02 | Reagovat

Usi metalice ieftine<a href=https://dum.md/ro/contacts>.</a>

137 dannytt4 dannytt4 | E-mail | Web | Dnes v 4:52 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://porn.auntie.bestsexyblog.com/?kailee

porn wideos free porn swallowing videos a true hermaphrodite porn long young teen porn free porn will do anything

138 SheilaTrery SheilaTrery | E-mail | Web | Dnes v 15:34 | Reagovat

Платформа MaxiMarkets дает возможность в любом месте и в любое время зарабатывать на самом динамичном и захватывающем рынке мира – рынке Forex.
Здесь вы можете найти свой личный путь к успеху на Forex: привлекательные финансовые условия, максимально полный набор инструментов торгов, четкий и профессиональный сервис сделают ваше знакомство с Forex удобным и комфортным. Подробнее на сайте партнёра https://nvizit8.wixsite.com/biznes-longo

The platform MaxiMarkets gives you the opportunity to earn anywhere and at any time in the most dynamic and exciting market in the world – the Forex market.
Here you can find your personal path to success on Forex: attractive financial conditions, the most complete set of trading tools, clear and professional service will make your acquaintance with Forex convenient and comfortable. Read more on the website of the partner https://nvizit8.wixsite.com/biznes-longo

/
<a href=https://ru-ru.facebook.com>maximarkets org +my account    Подробности по этой ссылке...</a>

139 SheilaTrery SheilaTrery | E-mail | Web | Dnes v 20:06 | Reagovat

Платформа MaxiMarkets дает возможность в любом месте и в любое время зарабатывать на самом динамичном и захватывающем рынке мира – рынке Forex.
Здесь вы можете найти свой личный путь к успеху на Forex: привлекательные финансовые условия, максимально полный набор инструментов торгов, четкий и профессиональный сервис сделают ваше знакомство с Forex удобным и комфортным. Подробнее на сайте партнёра https://nvizit8.wixsite.com/biznes-longo

The platform MaxiMarkets gives you the opportunity to earn anywhere and at any time in the most dynamic and exciting market in the world – the Forex market.
Here you can find your personal path to success on Forex: attractive financial conditions, the most complete set of trading tools, clear and professional service will make your acquaintance with Forex convenient and comfortable. Read more on the website of the partner https://nvizit8.wixsite.com/biznes-longo

  /
<a href=https://nvizit8.wixsite.com/biznes-longo/raskrutka-sajta>maximarkets отзывы пользователей    Подробности по этой ссылке...</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama